Kategoriat
Etusivu Yleinen

Vuosikokouksen päätöksiä

Seuramme vuosikokous pidettiin 19.5.2022 klo 18.00 omalla salillamme.

Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaiset asiat. Hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Pauli Raivio.

Kokouksen pöytäkirja

 1. Kokouksen avaaminen
  • Toiminnanjohtaja Sampo Pajulampi avasi kokouksen 18:07
 2. Kokouksen järjestäytyminen
  • Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Teemu Heino
  • Valittiin sihteeriksi Pauli Raivio
 3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  • Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
 4. Esityslistan hyväksyminen
  • Hyväksyttiin kokouksen esityslista
 5. Tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen esittely, sekä tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
 • Esitetään vastuuvapauden myöntämistä
  • Esiteltiin tilinpäätös ja vuosikertomus
  • Esitettiin vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle
  • Hyväksyttiin esitys
 1. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen seuraavalle vuodelle
 • Esitetään vahvistettavaksi esitellyt toimintasuunnitelma ja talousarvio
  • Vahvistettiin esitellyt toimintasuunnitelma ja talousarvio
 1. Hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkioista päättäminen
 • Hallitukselle ja toiminnantarkastajille ei ole maksettu palkkiota. Esitetään, että palkkio on jatkossakin 0 euroa.
  • Vahvistettiin palkkioiksi jatkossakin 0 euroa
 1. Hallituksen puheenjohtajan valinta
 • Nykyinen puheenjohtaja on ilmoittanut jatkohalukkuutensa. Esitetään Hallituksen Puheenjohtajaksi Teemu Heinoa.
  • Valittiin puheenjohtajaksi Teemu Heino
 1. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta
 • Nykyisen hallituksen jäsenet ovat ilmoittaneet jatkohalukkuutensa. Esitetään hallituksen jäseniksi Sampo Pajulampea, Petteri Kauppista ja Juho Kostiaista
 • Sampo Pajulampi ehdotti hallitusta täydennettäväksi uudella jäsenellä Pauli Raiviolla
  • Valittiin hallituksen jäseniksi esitetyt henkilöt
  • Hyväksyttiin yksimielisesti Pauli Raivion liittyminen hallituksen jäseneksi
 1. Toiminnantarkastajan valinta
 • Esitetään toiminnantarkastajaksi Pia Kauppista
  • Valittiin Pia Kauppinen
 1. Muut esille tulevat asiat.
  • Ei muita asioita
 2. Kokouksen päättäminen
  • Päätettiin kokous 18:27

Lataa toimintakertomus 2021 tästä>>

Lataa toimintasuunnitelma 2022 tästä>>

Katso kokouksessa esitetty presentaatio