Taloudellinen tuki

Ohje vähävaraisten lasten ja nuorten urheilun tukemiseen

Vähävaraiset perheet voivat hakea tukea lapsen tai nuoren urheiluharrastusta varten esimerkiksi kunnalta, tukea myöntäviltä säätiöiltä, yhdistyksiltä tai seurakunnalta. Monilla paikkakunnilla voi saada toimeentulotuen kautta tukea harrastamisen kustannuksiin. Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Lasten harrastusmenot sisältyvät tavallisesti lasten perusosalla katettaviin menoihin. Tarvittavien harrastusmenojen maksaminen ei kuitenkaan ole aina perusosan puitteissa mahdollista, joten monissa kunnissa niihin voidaan myöntää täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea.

Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi avuksi, silloin kun henkilö tai perhe ei muuten tule toimeen. Toimeentulotukea haetaan kunnan sosiaalivirastosta. Tuki on tarveharkintaista, ja sitä myönnetään kuukaudeksi kerrallaan.

Espoo

Lasten harrastusmenoihin voidaan myöntää täydentävää toimeentulotukea pitkäaikaisen toimeentulotukiasiakkuuden perusteella. Vuonna 2016 tukea voidaan myöntää korkeintaan seuraavasti:

0-3 -vuotias 100 euroa/vuosi
4-5 -vuotias 200 euroa/vuosi
6-11 -vuotias 400 euroa/vuosi 12-17 -vuotias
500 euroa/vuosi

Lisätietoja toimeentulotuesta löytyy Espoon kaupungin verkkosivuilta osoitteesta http://www.espoo.fi/toimeentulotuki

Helsinki

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto voi myöntää toimeentulotukea vähävaraisten perheiden lasten harrastuskustannuksiin. Päätös asiasta tehdään yksilöllisellä harkinnalla. Tämä tarkoittaa, että perhe hakee toimeentulotukea suoraan oman asuinalueensa sosiaalitoimistosta ja päätös perustuu siihen, millaiset ovat perheen tulot ja menot ja muu elämäntilanne.

Helsingin kaupunki ei ole määritellyt tiettyä summaa, joka lapsen harrastusmenoihin voidaan myöntää kuukaudessa/vuodessa.

Lisätietoja toimeentulotuesta saat Helsingin kaupungin verkkosivuilta osoitteesta http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-jatoimeentulo/toimeentulotuki/

Vantaa

Lasten harrastusmenoja otetaan huomioon perheen erityisten olosuhteiden kuten pitkäaikaisen toimeentulotuen saamisen, pitkäaikaisen tai vaikean sairauden tms. olosuhteen tai erityisen tarpeen perusteella syrjäytymistä ehkäisevänä ja kehitystä tukevana toimintana. Harrastusmenoja ovat muun muassa joukkuelajien kausimaksut, lisenssit ja erilaiset tarvikkeet. Kutakin lasta tuetaan yhteen harrastukseen. Toimeentulotuen asiakasperheelle voidaan myöntää tukea yhteen ohjattuun harrastukseen/lapsi/vuosi korkeintaan seuraavasti:

3-5 -vuotiaalle 55 euroa
6 – 11 -vuotiaalle 350 euroa
12 – 17 -vuotiaalle 420 euroa

Lisätietoja toimeentulotuesta löytyy Vantaan kaupungin verkkosivuilta osoitteesta http://www.vantaa.fi/terveys- _ja_sosiaalipalvelut/sosiaalinen_tuki_ja_toimeentulo/tukea_toimeentuloon