Ristipellontie 14, ohjeita jalankulkijoille, autoilijoille ja pyöräilijöille

Uudenkin salin liikenneympäristö on vähintäänkin haastava. Tässä joitakin ohjeita jalan, autolla tai polkupyörällä liikkuville. Etenkin autoilijoiden pitää noudattaa näitä ohjeita pilkulleen!

Ovet

Rakennuksen Ristipellontien puolelta kulkevat vain Punttisali.comin asiakkaat, joilla on jo kulkutunniste. Muut käyttävät rakennuksen takana olevia ovia. Ensimmäinen ovi on HAC:n käytössä ja toinen TU11:n, Punttisalin.comin sekä niiden HAC:n urheilijoiden käytössä, jotka käyttävät pukuhuonetta.

Jalankulku

Kävelyreitti kulkee rakennusta vastapäivään kiertäen. Noudata varovaisuutta. Erityisesti Ristipellontien ylitys on vaarallinen, koska suojatietä ei ole.

Autolla

Autoilijoilla on erityinen vastuu jalankulkijoiden turvallisuudesta. Noudata näitä ohjeita sekä sinulle suullisesti ja liikennemerkein annettuja lisäohjeistuksia!

Ajoreitit

Kulkeminen tapahtuu rakennuksen ympäri vastapäivään. Huomioi pysäköintipaikat ja pysäköintikieltoalueet.

Sisääntuloon käytetään keskimmäistä porttia ja ulosajo tapahtuu eteläisestä tai pohjoisesta portista.

Pysäköintikieltoalueet

Pysäköinti on sallittu vain merkityillä paikoilla. Lastaussillan paikat (merkitty oranssilla) on varattu kuljetuksien sekä huoltoliikenteen käyttöön.

Rakennuksen takana on pysäköinti ehdottomasti kielletty (punainen alue).

Pysäköintipaikat

Vihreällä merkityt paikat ovat HAC:n, TU11:n ja Punttisali.comin käyttäjien käytössä. Käytä vain merkittyjä paikkoja.

Keltaisella merkityt alueet ovat HAC:n, TU11:n ja Punttisali.comin käyttäjien käytössä 17.00-7.00. Käytä vain merkittyjä paikkoja.

Ristipellontien vastakkaisella puolella on runsaasti pysäköintilaa niin kadun varressa kuin parkkipaikoillakin. Huomaa mahdolliset rajoitukset!

Pyörällä

Pyörille on varattu tilaa HAC:n ja TU11/Punttisali.comin ovien väliselle alueelle. Noudata varovaisuutta alueella liikkuessasi. Älä jätä pyörääsi ajoreitille.